menu

Меню

Укр Рус


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

Редакція договору від 01.10.2020.

Текст оферти, викладений нижче, адресований будь-якій фізичній або юридичній особі, надалі «Покупець», і є офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Олайті Сервіс», код ЄДРПОУ 36352897, в особі директора Макушової Ірини Олексіївни, що діє на підставі Статуту, надалі «Продавець» та «Правовласник».

УВАГА! Прийняття умов цього публічного договору вважаються акцептуванням цієї публічної оферти.

Натискаючи «я згоден(а) з умовами публічного договору» та \ або «прийняти і продовжити», Ви в повній мірі погоджуєтеся та безумовно приймаєте усі умови цієї публічної оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення, а також приймаєте всі умови ліцензійної угоди, що розміщена за веб-адресою: https://support.zillya.ua/ в категорії звернення: Ліцензійна угода (також в програмному забезпеченні Zillya!) та політику конфіденційності, що розміщена за веб-адресою: https://zillya.ua/politika-konfidentsiinosti.

Перш ніж завантажувати, інсталювати, копіювати або використовувати програмне забезпечення, уважно ознайомтеся з наведеними нижче положеннями й умовами його застосування.

1. Загальні положення.

1.1. Цей Публічний договір-оферта (надалі «Договір») між Покупцем і Продавцем за формою його укладення є публічним договором оферти (ст. ст. 633, 641 ЦК України), умови якого визначені нижче по тексту і можуть бути прийняті Покупцем не інакше як після уважного вивчення його тексту, шляхом приєднання відповідно до ст. 634 ЦК України, до цього Договору в цілому, без виключень і будь-яких застережень.

1.2. Загальний порядок надання такої публічної оферти регулюється звичайним порядком укладення договорів, передбаченим ст.ст.638-649 ЦК України, при цьому Продавець самостійно визначає ціну Програмної продукції, умови її використання, відчуження та придбання.

1.3. Приймаючи умови цього Договору Покупець погоджується на отримання розсилки на свою електронну пошту, мессенджери Viber, Telegram, Whatsapp, інші будь-які сервіси зв’язку Продавця стосовно маркетингових матеріалів та іншої інформації, що стосується або може стосуватися предмету Договору.

1.4. Текст Договору може оновлюватись час від часу. Будь-які зміни до даних умов Договору будуть відображатись на інтернет — сторінці Продавця за посиланням: https://zillya.ua/public-offer

1.5. Сторони запевняють, що володіють законними повноваженнями укласти цей Договір, а особи, які приймають умови цього Договору, діють у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, володіють правосуб'єктністю і мають всі права вчинити зазначені в ньому юридичні дії відповідно до чинного законодавства України, іншої країни, резидентами якої вони являються.

2. Терміни і визначення

2.1. «Програмна продукція» або «Програмне забезпечення» (далі за текстом скорочено — «ПП») — програмна продукція в розумінні Податкового кодексу України, до якої відносяться:

 • результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та доступу до них;
 • примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів у матеріальній та/або електронній формі, у тому числі у формі коду (кодів) та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі;
 • будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу.

2.2. «Правовласник» — компанія, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності на програмну продукцію.

2.3. «Клієнтська угода» — угода, укладена між Правовласником і Покупцем, в т.ч. в електронному вигляді, яка містить умови використання програмного забезпечення за функціональним призначенням, ліцензійні умови використання ПП.

2.4. «Територія» — територія України.

2.5. «Оферта або Договір» — цей документ «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА» — угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, опублікований на сайті Продавця в мережі ІНТЕРНЕТ і розміщений за адресою: https://zillya.ua/public-offer.

2.6. «Опублікування» — розміщення документа у вільному доступі в мережі Інтернет за вказаною в Оферті адресою в діючий на даний момент редакції, що має дату (версії) Договору із зазначенням дати цій редакції (версії).

2.7. «Акцепт оферти» — вчинення Покупцем будь-яких конклюдентних дій відносно придбання ПП, як передбаченої цим Договором, так і іншої, є повним і безумовним прийняттям (акцептом) всіх умов цього Договору.

2.8. «Покупець» будь-яка юридична особа або будь-яка фізична особа, яка володіє правом укласти цей Договір, є дієздатною особою, в тому числі що досягла встановленого законом віку дієздатності, або, в разі не досягнення на момент Акцепту цієї оферти встановленого законом віку дієздатності, що має попередню письмову згоду свого законного представника — батька, усиновителя, піклувальника, а також будь-які особи, які уклали цей Договір з Продавцем на придбання ПП, та здійснили Акцепт цієї оферти, у тому числі опікуни або піклувальники фізичних осіб, визнаних недієздатними або обмежено дієздатними в силу інших причин, відповідно до цивільного законодавства.

2.9. «Сайт Продавця»- адреса сторінки в мережі Інтернет https://zillya.ua/

2.10. «Служба інформаційної підтримки» — підрозділ Продавця, що підтримує зворотний зв'язок з Покупцями.

3. Предмет Договору.

3.1. За цим Договором Продавець зобов'язується поставляти Покупцю програмну продукцію в електронній формі на яку майнові права не передаються Покупцю, при цьому майнові та авторські права на об’єкт інтелектуальної власності на зазначену Програмну продукцію залишаються у Правовласника, а Покупцю надається невиключне майнове право користування цією Програмною продукцією, а Покупець зобов'язується приймати і оплачувати вказану Програмну продукцію.

3.2. Інформація про найменування, перелік, вартість Програмної продукції зазначена на Сайті Продавця, і може змінюватися, оновлюватися за бажанням і потребами Продавця без окремого повідомлення Покупців та внесення змін до даної Оферти.

3.3. Покупець самостійно обирає ПП (його характеристики, кількість) серед запропонованих йому на сайті Продавця натиснувши на кнопку «Сплатити», що є фактом оформлення замовлення.

3.4. Покупець має право замовити та отримати демо-версію (trial version) обраного ПП на безоплатній основі на період 14 календарних днів. За умови використання демо-версії після спливу зазначеного строку та небажання його продовжувати Покупець бере на себе зобов’язання самостійно здійснити дії з деактивації відповідного ПП та видалення його з власного технічного пристрою.

3.5. Оформлюючи і направляючи замовлення до виконання, Покупець тим самим підтверджує, що:

3.5.1. Він згоден з усіма умовами, викладеними в даній Оферті, і беззастережно їх приймає.

3.5.2. Він ознайомився з інформацією про ПП, наявністю (відсутністю) преференцій, знижок, особливих умов оплати та (або) поставки тощо, отримав її в обсязі, достатньому для здійснення покупки.

3.5.3. Всі дії, які ним будуть здійснені, не суперечитимуть умовам даного Договору.

3.5.4. ПП замовляється ним добросовісно, для цілей використання в господарській діяльності або особистій діяльності.

3.6. Продавець приступає до виконання своїх зобов'язань за даною Офертою з моменту отримання замовлення засобами технічного зв’язку. Замовлення вважається отриманим, а Договір поставки між Покупцем і Продавцем — укладеним, після отримання Покупцем електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при здійсненні замовлення, з рахунком на оплату, що генерується автоматично після обрання Покупцем ПП на сайті Продавця.

3.7. Замовлення оброблюється Продавцем протягом доби, але не пізніше 3 робочих днів з дати здійснення оплати за ПП Покупцем.

3.8. Замовлення вважається наданим Продавцем належним чином з моменту оплати ПП і передачі Покупцеві коду (кодів, логінів, паролів тощо) та/або посилань для завантаження ПП в електронній формі з використанням мережі Інтернет, електронної пошти, чат-боту чи в іншій формі або іншими засобами передачі інформації.

3.9. Оплата за ПП вважається здійсненою з моменту зарахування 100% передплати на розрахунковий рахунок Продавця на підставі рахунку, що генерується автоматично після оформлення замовлення Покупцем.

3.10. Виконання п. 3.8-3.9. вище, є фактом, що засвідчує поставку ПП належним чином від Продавця Покупцю.

3.11. Термін (строк, період, час) дії ПП для Покупця починається з моменту активації коду в ПП.

3.12. Оплата за ПП, здійснена Покупцем, не підлягає поверненню, коригуванню чи взаємозаліку.

3.13. Всі документи, опубліковані на сайті Продавця і застосовні відповідно до умов цього Договору, є невід'ємною частиною Договору і є обов'язковими для виконання Сторонами.

4. Вартість ПП та порядок оплати.

4.1. Інформація про вартість ПП розміщена на сайті Продавця поряд зі змістом та описом кожного окремого виду ПП.

4.2. Вартість ПП вказується в гривнях з урахуванням всіх податків. Розрахунки між Продавцем і Покупцем здійснюються в гривнях.

4.3. Вартість ПП визначається Продавцем самостійно. Покупець самостійно здійснює оплату ПП.

4.4. Спосіб оплати обирається Покупцем самостійно з числа варіантів, запропонованих на сайті Продавця.

4.5. Продавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни (вартість) ПП. Про введення нових цін Продавець сповіщає Покупця, опублікувавши повідомлення про це на сайті Продавця. Датою набуття чинності нових цін на ПП є дата опублікування нових цін на ПП на сайті Продавця. У разі зміни вартості ПП, раніше внесена оплата за новими цінами не перераховується.

5. Обов'язки Покупця.

5.1. Покупець зобов’язаний:

5.1.1. Дотримуватися умов цієї Оферти.

5.1.2. Покупець зобов'язаний до моменту укладення цього Договору самостійно (особисто) ознайомитися з умовами Оферти, зрозуміти їх або, у разі якщо які-небудь з умов Договору Покупцю не зрозумілі, вимагати роз'яснення умов цього Договору у Продавця чи в службі інформаційної підтримки Продавця.

5.1.3. Без затримок і в повному обсязі виконувати грошові зобов'язання за цією Офертою;

5.1.4. Приймати належну поставку ПП у порядку та на умовах, передбачених цією Офертою;

5.1.5. Припинити використання Програмної продукції після припинення строку, шляхом самостійного видалення з власного технічного пристрою та деактування ПП.

5.1.6. Повністю дотримуватися законодавства України, в тому числі, але не виключно, чинного законодавства України про захист персональних даних і самостійно нести відповідальність за його порушення.

5.1.7. Покупець зобов'язаний прийняти всі можливі та залежні від нього заходи і захистити Продавця від будь-яких позовів, претензій, заподіяння шкоди або збитків, пов'язаних з порушенням Покупцем своїх запевнень і гарантій, зазначених у цьому Договорі.

6. Запевнення і гарантії Покупця.

6.1. Погоджуючись з умовами цього Договору та приймаючи умови цього Договору, Покупець цим запевняє Продавця і гарантує Продавцю, що:

 1. У Покупця є всі права і повноваження на укладення цього Договору та на виконання дій, передбачених цим Договором.
 2. Покупець при виконанні дій, зазначених у цьому Договорі дотримується і буде дотримуватися чинного законодавства на момент поставка ПП, включаючи всіх відповідних законів про конфіденційність і безпеку даних.
 3. Покупець добровільно приймає умови цієї Оферти в повному обсязі і беззастережно і, при цьому, він повністю ознайомився з цією Офертою, повністю розуміє її предмет та умови, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій відносно акцепту оферти і отримання ПП за даною Офертою.

7. Права Продавця

7.1. Продавець має право постачати ПП на умовах цієї Оферти.

7.2. Продавець має право відмовити будь-якому Покупцю в поставці ПП у випадках:

 1. якщо виникли технічні несправності у Продавця.
 2. якщо від Покупця не надійшла оплата за ПП і (або) при несвоєчасній оплаті ПП.
 3. якщо дії Покупця порушують цю Оферту.

7.3. Продавець має право:

 1. Вносити зміни до асортименту ПП що продається Продавцем, його характеристик, опису, вартості, і до умов його поставка в будь-який час і виключно на власний розсуд.
 2. Вносити зміни в цю Оферту в тих випадках, коли згідно з його умовами Продавець має право вносити зміни в односторонньому порядку.
 3. Припиняти поставку ПП при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайтів або платформ, що використовуються при постачанні ПП, або до самого ПП в будь-який час на власний розсуд і (або) під час виникнення такої необхідності на необмежений час.
 4. Використовувати послуги третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цією Офертою, несучи при цьому відповідальність перед Покупцем, у повному обсязі, якщо інше не передбачено умовами даної Оферти.
 5. Розсилати Покупцям рекламну та (або) будь-яку іншу інформацію, яка не суперечить законодавству України, будь-якими доступними Продавцю способами, в тому числі, але не обмежуючись:
  • На адресу електронної пошти Покупця.
  • На мобільний телефон Покупця (СМС, чат-бот).
  • Будь-яким іншим способом і (або) чином, що не суперечить чинному законодавству.
 6. Отримувати оплату за поставка ПП в порядку, передбаченому цією Офертою;
 7. Контролювати Покупця в частині виконання ним умов і зобов’язань за цією Офертою шляхом здійснення перевірки умов використання ПП Покупцем особисто або із залученням уповноваженої третьої особи.

7.4. Продавець має право розірвати Договір з Покупцем в односторонньому порядку з одночасним відправленням письмового та (або) електронного повідомлення при порушенні Покупцем умов цього Договору.

7.5. Моментом розірвання Договору вважається дата направлення відповідного повідомлення Покупцю.

7.6. Продавець має право розкривати відомості про Покупця тільки відповідно до законодавства України.

8. Обов'язки Продавця

8.1. Продавець зобов’язаний:

8.1.1.Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Покупців, зміною вартості ПП або вартості Додаткових послуг та (або) зміною (доповненням) юридично важливої інформації на сайті Продавця або розсилати їх на електронну пошту Покупців.

8.1.2. За замовленням Покупця здійснювати поставка ПП в електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет;

8.1.3. Надати Покупцю весь необхідний для його роботи обсяг інформації про ПП;

9. Захист інформації

9.1. Продавець приймає всі розумні заходи технічного та адміністративного характеру для збереження конфіденційності інформації, що отримується ним від Покупця.

9.2. Продавець має право зберігати, опрацьовувати та передавати Покупцю інформацію, яка розцінюється Продавцем як конфіденційна. У відповідності до цього Договору Покупець не повинен використовувати властивості торгівельної марки Продавця у власних цілях, публічних оголошеннях та інших формах розкриття інформації без попередньої письмової згоди Продавця.

10. Використання даних

10.1. Продавець має право зберігати, використовувати і обробляти будь-які дані та інформацію, отриману від Покупця відповідно до умов Договору. Покупець згоден, що Продавець має право об'єднувати статистичні дані з даними та інформацією інших Покупців і використовувати такі об'єднані дані за умови, що Продавець об'єднує відомості таким чином, щоб жодна третя сторона не змогла ідентифікувати, дані яких Покупців використовуються в наборі.

11. Згода на обробку персональних даних

11.1. Метою надання Покупцем персональних даних і подальшої обробки їх Продавцем є поставка ПП Покупцю і виконання Продавцем цього Договору, проведення статистичних досліджень та аналіз отриманих статистичних даних, пов'язаних з процесом поставки ПП Продавця, зміною асортименту ПП Продавця, а також з іншими діями щодо удосконалення процедур Продавця.

11.2. Під обробкою персональних даних Покупця (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Продавця з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Покупця відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Обробка персональних даних здійснюється Продавцем наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка).

11.4. При обробці персональних даних Продавець не обмежений у застосуванні способів їх обробки. Укладення цього Договору в даній формі визнається Сторонами згодою Покупця, виконаним в простій письмовій формі, на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; поштових адрес (за місцем реєстрації, для контактів і за місцем фактичного проживання); номерів телефонів; адрес електронної пошти (E-mail), інших відомостей, необхідних для цілей, зазначених вище. Покупець цим визнає і підтверджує, що в разі необхідності надання персональних даних для досягнення зазначених вище цілей третій особі, в тому числі, при залученні третіх осіб до надання послуг, передачі Продавцем належних йому функцій і повноважень іншій особі, Продавець має право в необхідному обсязі розкривати для вчинення вищевказаних дій інформацію таким третім особам, їх агентам і іншим уповноваженим ними особам, а також надавати таким особам відповідні документи, що містять таку інформацію. Також цим Покупець визнає і підтверджує, що його згода вважається наданою будь-яким третім особам, зазначеним вище, з урахуванням відповідних змін, і будь-які такі треті особи мають право на обробку персональних даних на підставі цієї його згоди. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Політики у сфері захисту персональних даних.

11.5. Згода на обробку персональних даних діє протягом строку дії цього Договору, але може бути відкликана шляхом відкликання згоди на обробку надіславши листа на адресу welcome@zillya.com із заголовком "Заява на зміну особистої інформації".

11.6. Продавець має право використовувати інформацію про факт укладення цієї Оферти із зазначенням Покупця і предмета цієї Оферти в рекламно-маркетингових цілях при публікації в засобах масової інформації, включаючи, але не обмежуючись друкованими, радіо, телебаченням, електронними, на Інтернет-сайті Продавця, у прес-релізах та інших формах інформування.

12. Відповідальність Сторін. Обмеження відповідальності Продавця.

12.1.1. Відповідальність Продавця:

12.1.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони Договору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Продавець несе відповідальність за дії свого персоналу, пов'язані з порушенням положень цього Договору, якщо вони спричинили невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань. Продавець не несе відповідальності за порушення зобов'язань за цим Договором, якщо це порушення було викликано діями Покупця або іншої третьої особи.

12.1.3. Обмеження відповідальності Продавця.

12.1.3.1. ПП не може бути на 100% вільною від помилок і постачається Покупцю «ЯК Є» («AS IS») у відповідності до загальноприйнятого у міжнародній практиці принципу;

12.1.3.2. Продавець ні за яких обставин не несе перед Покупцем відповідальність за шкоду, вимушені перерви у діловій активності, втрату ділових чи інших даних або інформації, претензії чи витрати, непрямі або випадкові збитки, а також упущену вигоду і загублені заощадження, викликані використанням або пов’язані з використанням ПП, а також за збитки, викликані можливими помилками та описками в ПП, навіть якщо представнику Продавця стало відомо про можливість такого збитку, втрат, претензій або витрат, так само як і за будь-які претензії з боку третіх осіб;

12.1.3.3. Продавець не несе відповідальності за збої в роботі ПП у разі, якщо ПП встановлено на обладнанні та/або спільно з обладнанням, для якого Продавцем не проведене тестування, а також не узгоджені технічні вимоги і конфігурація обладнання, на якому використовується ПП;

12.1.3.4. Продавець не несе відповідальності за збої в роботі ПП у разі, якщо у Покупця встановлене програмне забезпечення третіх осіб, для якого ПП не було адаптовано, що може змінювати налаштування ПП, сповільнювати роботу або зменшувати продуктивність комп’ютера, призводити до зменшення ресурсів комп’ютера, в результаті яких повноцінна робота ПП стає неможливою, або у випадку, якщо на комп’ютері Покупця встановлена неліцензійна програмна продукція;

12.1.3.5. Продавець не гарантує прийняття електронної пошти Покупця від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, за якими програма доставки пошти Продавця не здійснює прийом пошти.

12.1.3.6. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до сайту Продавця.

12.1.4. Відповідальність Покупця.

12.1.4.1. Покупець самостійно несе відповідальність за будь-які збитки та (або) інші негативні наслідки, які можуть виникнути в результаті виконання і (або) невиконання і (або) неналежного виконання обов'язків за цим Договором, інструкцій Продавця, третіх осіб з питань виконання цього Договору, включаючи, але не обмежуючись:

 • Помилки в заповненні документів, складених на виконання цього Договору.
 • Недотримання Покупцем правил інформаційної безпеки.
 • Неправильне зазначення реквізитів у відповідному розрахунковому або іншому документі.

12.1.4.2. Якщо не обумовлено особливо, ризики, пов'язані з неналежним виконанням своїх обов'язків Покупцем, лежать на Покупці. Покупець розуміє, приймає і погоджується, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з поставками ПП Продавцем, включаючи оцінку її надійності, повноти та корисності.

12.1.4.3. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов'язань за цим Договором Продавець має право застосувати до Покупця наступні оперативно господарські санкції:

 • Одностороння відмова Продавця від виконання зобов'язань за цим Договором, із звільненням Продавця від відповідальності за таку відмову;
 • Розірвання цього Договору в односторонньому порядку з відмовою від встановлення господарських відносин в майбутньому;
 • Інші оперативно-господарські санкції, не заборонені чинним законодавством.

13. Вирішення спорів.

13.1. Спори, що виникають при виконанні Договору, вирішуються в досудовому порядку. Претензія подається Продавцю письмово з додатком документів, що обґрунтовують пропоновані вимоги, у термін не більше 20 (двадцяти) календарних днів з моменту виникнення причини спору. Отримана претензія розглядається Продавцем в термін не більше 10 (десяти) робочих днів.

13.2. Сторони будуть докладати всіх зусиль з метою досягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, спори підлягають розгляду компетентним судом за місцезнаходженням Продавця.

13.3. З усіх інших питань, не передбачених в Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.

13.4. Сторони згодні визнавати дані, отримані в порядку електронного документообігу, встановленого Договором, інформацію в електронному вигляді і (або) на папері, в якості доказів для вирішення спорів та розбіжностей, в тому числі при вирішенні спорів у суді. Розгляд фінансових претензій до Продавця, пов'язаних з поставкою ПП, здійснюється при пред'явленні Покупцем відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату ПП Покупцем.

14. Обставини непереборної сили.

14.1. Сторона Договору звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторона Договору не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. До таких обставин відносяться: телекомунікаційні збої загального характеру, повінь, пожежа, землетрус і інші явища природи, а також війна, воєнні дії, акти або дії державних органів та інші.

14.2. При настанні зазначених у першому абзаці розділу обставин сторона Договору, виконанню зобов'язань якої вони перешкоджають, повинна не пізніше 5 (п'яти) робочих днів сповістити про них письмово іншу сторону. Повідомлення має містити дані про характер обставин, що має бути підтверджено сертифікатом Торгово-промислової палати, а також, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною Договору зобов'язань за Договором та термін виконання зобов'язань.

14.3. У разі якщо обставини, зазначені у першому абзаці розділу, триватимуть більше 30 календарних днів, Продавець або Покупець мають право розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку, при цьому сторони Договору повинні провести взаєморозрахунки по фінансовими зобов'язаннями, що виникли при виконанні Договору.

14.4. Якщо Покупець не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в п. 16.2 даного Договору, то Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцю понесені ним збитки.

14.5. У випадках настання обставин, передбачених в п. 14.1 даного Договору, строк виконання стороною зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.

15. Термін дії, порядок укладання, зміни і розірвання Договору.

15.1. Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту вчинення Покупцем дій (акцепту), передбачених у Оферті і що означають беззастережну згоду Покупця з умовами Договору і приєднання до всіх умов Оферти без будь-яких змін, вилучень або обмежень. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови Оферти, то використання Покупцем будь-яких послуг, що надаються Продавцем, або отримання ПП від Продавця не допускається. Укладення цього Договору здійснюється шляхом приєднання до умов цього Договору відповідно до ст. 633, 641 ЦК України.

15.2. Відповідно до чинного законодавства України, безумовним прийняттям (акцептом) умов даної Оферти вважається:

 1. здійснення Покупцем будь-якого платежу в рахунок оплати ПП.
 2. здійснення Покупцем замовлення на сайті Продавця.

15.3. Цей Договір діє з моменту приєднання Покупця до умов Договору до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту припинення його дії за ініціативою будь-якої Сторони, як описано в умовах цього Договору. Продавець має право вносити зміни в цей Договір. У цьому випадку Продавець надає доступ до нової редакції Договору і має право випереджати чергове здійснення замовлення запрошенням ознайомитися і прийняти або відхилити чинну редакцію Договору.

15.4. Покупець має право в односторонньому порядку в будь-який момент припинити дію Договору, самостійно де-активувати ПП, письмово повідомивши Продавця про припинення дії Договору.

15.5. Припинення дії Договору не звільняє Покупця від обов’язку здійснити оплату за замовлене ПП.

15.6. Продавець, зі свого боку, має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, якщо:

 1. Покупець порушив якесь положення цього Договору, або вчинив дії, що демонструють небажання дотримуватися умов Договору.
 2. Продавець не може реалізувати ПП Покупцю або зобов'язаний припинити поставка ПП відповідно до законодавства та нормативних актів і (або) по будь-яким іншим причинам.
 3. Продавець не має технічної або організаційної спроможності здійснити поставка ПП.
 4. Продавець припиняє поставка ПП на території держави, резидентом якої є Покупець.
 5. Поставка ПП не є комерційно обґрунтованим для Продавця.

15.7. Договір буде вважатися розірваним протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після отримання Продавцем письмового повідомлення Покупця за допомогою електронної пошти, чат боту або іншими електронними засобами.

15.8. Умови цього Договору набирають чинності з моменту опублікування на сайті Продавця і діють до моменту скасування Умов цього Договору Продавцем.

16. Авторські права та захист прав інтелектуальної власності.

16.1. Будь-який зміст, включаючи бази даних, інформаційні матеріали та інша інформація різного роду і формату представлення, розміщена і наявна у Продавця або пов'язана з нею, може бути результатом інтелектуальної діяльності або об'єктом промислової власності і захищатися законодавством у галузі забезпечення авторських прав. При цьому, будь-яке копіювання, відтворення, переробка, поширення, передача в оренду або на умовах позики, розміщення у вільному доступі (опублікування) в мережі Інтернет, будь-яке використання в засобах масової інформації об’єктів авторського права Продавця без попереднього письмового дозволу Продавця і без посилання на нього забороняється, за винятком випадків, прямо передбачених цим Договором.

16.2. Покупець не має права використовувати будь-які торгові марки, товарні знаки, фірмові найменування чи інші об'єкти промислової власності Продавця і третіх осіб, якщо інше не передбачено окремими угодами з власниками прав на дані об'єкти та (або) з Продавцем.

16.3. Покупець під час використання ПП має право її використовувати за функціональним призначенням. Покупцю забороняється:

16.3.1. Відтворювати ПП, тобто виготовляти один і більше її примірників, за винятком випадку, коли примірник ПП встановлюється на комп’ютер (або інший пристрій, придатний для відтворення) Покупця в кількості робочих місць визначених в замовленні Покупця (операційна система яка встановлена на комп’ютері або на іншому пристрої, придатному для відтворення ПП вважається одним робочим місцем);

16.3.2. Поширювати примірники ПП шляхом поставка або іншого відчуження;

16.3.3. Імпортувати примірники ПП;

16.3.4. Здавати в оренду примірники ПП;

16.3.5. Модифікувати, адаптувати або перекладати ПП, в тому числі вносити зміни в об'єктний код програм або баз даних до них,

16.3.6. Дизасемблювати, декомпілювати ПП (перетворювати об'єктний код у вихідний текст програми), включаючи програми, бази даних та інші компоненти ПП, за винятком випадків і тільки в обсязі, явно дозволеному чинним законодавством, коли таке допускається без згоди Продавця;

16.3.7. Якщо чинне законодавство дозволяє подібні дії, будь-яка інформація , отримана таким способом , не повинна розкриватися третім особам, якщо тільки таке розкриття не передбачене чинним законодавством, і повинна бути негайно повідомлена Продавцю. Вся така інформація є конфіденційною і належить Продавцю.

16.3.8. Доводити ПП до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до ПП з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

17. Додаткові умови.

17.1. Всі документи, на які посилається цей Договір, а також документи, складені у зв'язку з його виконанням, є його невід'ємною частиною.

17.2. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність інших його положень. Невиконання будь-якою стороною одного зі своїх зобов'язань за цим Договором не означає відмови від виконання інших зобов'язань і прав за цим Договором.

17.3. Сторони домовилися розглядати цей Договір як документ, складений у письмовій формі з виконанням усіх вимог законодавства, передбачених для подібних договорів.

17.4. Ця Оферта не є ліцензійною угодою (ліцензією) чи ліцензійним договором щодо ПП. Ліцензійні угоди (ліцензії) чи ліцензійні договори, які є переліком умов щодо обмеженого використання такої ПП за її функціональним призначенням, надаються кінцевому користувачу ПП окремо Правовласником (розробником, виробником) та приймаються (активуються) таким кінцевим користувачем способом, який визначає Правовласник такої ПП.

17.5. Сторони самостійно сплачують всі податки та інші обов'язкові платежі в бюджет, що випливають з їх діяльності по виконанню цього Договору.

17.6. Основною мовою цього Договору є українська. Будь-який переклад Договору з української мови надається виключно для зручності ознайомлення. У разі будь-яких суперечностей між Договором українською мовою і його перекладом, версія Договору українською мовою безумовно має переважну силу.

17.7. Цей Договір являє собою обов'язкову юридичну угоду між Продавцем і Покупцем, що регулює поставка ПП, і повністю замінює собою будь-які попередні угоди між Продавцем і Покупцем щодо ПП.

17.8. Якщо окремі положення цього Договору будуть визнані нікчемними відповідно до порядку, визначеним чинним законодавством України та (або) міжнародними правовими нормами та угодами, то всі інші його положення безумовно зберігають свою дію. Якщо Продавець не застосовує будь-які права, заходи і засоби правового захисту відповідно до цього Договору, законодавством або нормативними актами, це не означає відмови Продавця від таких прав. Такі права, заходи і засоби правового захисту можуть бути застосовані Продавцем на власний розсуд.

18. Цілісність Договору.

18.1. Договір являє собою повну домовленість між Продавцем і Покупцем. Продавець не приймає на себе жодних умов і зобов'язань щодо предмету Договору, за винятком прямо зазначених у Договорі, за винятком випадку, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані Продавцем і Покупцем.